RETOC I RESTAURACIÓ DIGITAL

Amb aquest servei us oferim la possibilitat de restaurar fotografies antigues a partir de negatius o positius transparents en format 135, 120, 220 o plaques de fins a 10 x 12 en suport de vidre o acetat. En cas de no tenir el negatiu original podem treballar també la imatge a partir de la fotografia en suport opac. Per a més informació sobre el procés d'escaneig vegeu l'apartat escanejats.

A continuació us mostrem un exemple de restauració d'una placa de principis del segle XX cedida pel fotògraf Cristóbal Castro.


IMATGE CM Laboratori fotogràfic professional - 02_NEGATIU_ORIGINAL.png

Negatiu original

 

IMATGE CM Laboratori fotogràfic professional - 02_NEGATIU-DIGITALITZAT-I-POSITIVAT-SENSE-RESTAURAR.png

Negatiu positivat

 

IMATGE CM Laboratori fotogràfic professional - 03_POSITIU-RESTAURAT.png

Imatge restaurada