A IMATGE CM, som conscients de l'evolució de la fotografia, de la transició a la fotografia digital, però no per això ens hem oblidat de la fotografia convencional coneguda també com a fotografia analògica, i utilitzada encara per un petit sector de simpatitzants. Per això us oferim ambdós tipus de serveis, sempre garantint la millor qualitat i professionalitat del nostre equip.

background