TRACTAMENT DE LA IMATGE EN BLANC I NEGRE


El tractament digital de la imatge en blanc i negre, ja sigui a partir d'un negatiu escanejat o d'una captura digital, requereix un tractament molt especialitzat per obtenir resultats semblants als del revelatge químic.

Els processos digitals de revelatge en blanc i negre solen donar una imatge molt gris i falta de contrast, on es perd; inclús en el cas de negatius escanejats, la corba tonal característica del procés químic.

El procés de revelatge que us oferim es fonamenta en el tractament per separat de les zones d'ombra, tonalitats mitjanes i altes llums, aconseguint extreure el màxim detall i un degradat de grisos molt difícil d'obtenir amb altres processos. D'aquesta manera el resultat final és molt semblant al de les emulsions de plata.

Finalment, per finalitzar tot el procés, disposem de diversos suports avalats tots ells per marques de prestigi, entre elles ILFORD, empresa capdavantera en el món de la fotografia en blanc i negre, que permeten satisfer les necessitats dels nostres clients siguin les que siguin les seves preferències, des del suport RC fins al baritat de 310 gr, passant pel paper MONO SILK de 270 gr, concebut exclusivament per a les impressions en blanc i negre, i que proporciona un ventall de tonalitats comparables a les del paper químic.

 

background