FineArt Francesc Iñiguez

 

                                                                      

La tècnica d'impressió digital coneguda com FineArt  o Giclée, és considerada actualment com la millor tècnica per a la reproducció d'arxius. Produeix còpies aptes per a la conservació museística i la venda d'obra seriada. Aquesta tècnica es fonamenta en la polvorització de diminutes gotes de pigment mineral, en el nostre cas UltraChrome, sobre papers de la més alta qualitat.

En tots els entorns professionals s'ha reconegut que la qualitat d'una còpia Giclée competeix amb els processos tradicionals basats en gelatines i halurs de plata, ja sigui en color o blanc i negre, i així és acceptat per museus, galeries d’art, i col·leccionistes.

El procés consisteix primerament en la digitalització de les imatges en cas de ser analògiques. Posteriorment els arxius, procedents de l'escanejat o d'origen digital, són analitzats i interpretats individualment a fi d'optimitzar els seus paràmetres i aconseguir còpies de màxima qualitat.

 

 

 

Fotografia de Francesc Iñiguez