DIGITALITZACIÓ DE PEL·LÍCULES

DE 8 mm I SÚPER-8 mm


Si ens confia les seves pel·lícules de cinema de 8 i súper-8 mm els hi podem passar a arxius digitals o DVD per a la seva visualització a la TV o en un ordinador.

Aquest servei es realitza amb escàners especials dedicats exclusivament per a films de 8 mm i Súper-8 mm, digitalitzant la pel·lícula fotograma a fotograma en definició HQ i retroil·luminada amb llum freda tipus led per a no malmetre la pel·lícula, i aconseguir una millor qualitat i definició.

Prèviament a la digitalització tot el material passa per un procés de neteja no abrasiu per deixar les pel·lícules el màxim possible lliures d'artefactes, pols i pelusses. 

La digitalització inclou la correcció de  nivells i color de la pel·lícula, però no l'eliminació del possible deteriorament originat pel pas del temps (manca de color, ratlles...)

La pel·lícula resultant es passa per un programa d'edició per adaptar-la al tipus d'arxiu digital desitjat (MPEG-2 o MPEG-4, DVD, o qualsevol altre sol·licitat), i al format 6:9 dels reproductors de TV en lloc de l'antic 4:3, evitant d'aquesta manera que es deformin les imatges en la seva amplada, per exemple cercles que es veuen estirats transversalment com una el·lipse.

Consulteu les nostres tarifesbackground