Titularitat

S'informa als usuaris de la present pàgina web, d'ara endavant Usuari, que el titular del website https://www.imatgecm.com, d'ara endavant Lloc web, és Esther Casanovas Molinero (Imatge CM), l'adreça del qual és Blasco de Garay 62, 2º, 2ª 08224 TERRASSA.

Condicions d'Ús
L'accés al Lloc web és lliure i gratuït sempre que l'usuari accepti les condicions d'ús que se li mostrin en entrar segons la legislació vigent.
Si l'usuari se subscriu a qualsevol servei del Lloc web ho farà acceptant les Condicions d'Ús i Política de Privadesa i Cookies que se li mostraran.

Veracitat de les dades
L'Usuari reconeix que les dades subministrades són veraces i certes, comprometent-se a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Modificació del servei
Lloc web es reserva el dret de modificar o eliminar els serveis que ofereix a través de la web.

Normes generals d'ús
L'Usuari s'obliga a utilitzar aquest Lloc web de forma diligent, correcta i respectuosa, especialment quan publiqui opinions i/o comentaris.
Així mateix, s'obliga a títol merament enunciatiu a no realitzar comentaris o accions:

 • Difamatoris, inexactes, falsos, abusius, injurioses, obscens, irreverents, ofensius, insultants, tàcita o expressament sexuals, amenaçadores, acusadores, racistes, sexistes, discriminatoris per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i/o il·legals o infractors de drets de tercers (per exemple, drets de propietat industrial i intel·lectual; drets de privadesa o publicitat).
 • Transmissors de correu brossa, “SPAM”, missatges amb finalitats comercials, “cartes en cadena” o mailings massius no sol·licitats, falsos, enganyosos o promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçadora, obscena, difamatòria o injuriosa.
 • Que subministrin informació pràctica sobre activitats il·legals.
 • Que comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hi hagi contraprestació monetària.
 • Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment del propietari o titular dels drets.

L'Usuari respondrà enfront de Lloc web o enfront de qualsevol tercer, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Lloc web no intervé els continguts dels Usuaris.

Propietat intel·lectual
Mitjançant aquestes condicions legals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest Lloc web i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos,...). Quedant expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Obligacions de Lloc web
Lloc web és responsable dels serveis que presta per ella mateixa i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificats amb el seu corresponent copyright.
Lloc web adoptarà les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privadesa en la comunicacions.
Lloc web es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.
Lloc web no pot assegurar la disponibilitat i continuïtat permanent del servei web a causa d'interrupcions, fallades etc.


POLÍTICA DE PRIVADESA

Fins ara es venia complint la LOPD per a temes de privadesa de dades, llei que a partir del 25 de Maig del 2018 queda substituïda pel Reglament General de Protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea.
La present Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.
Amb això Lloc web manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials amb l'Usuari de forma segura mitjançant la protecció de les seves dades personals i garantint el seu dret a la privadesa.


Dades personals que requereix Lloc web

Per poder prestar els nostres serveis necessitem algunes dades identificaries segons el servei que Lloc web et presti:

Per al llibre de visites/ opinions:
Nom: per identificar a l'Usuari.
e-mail: per conèixer l'e-mail des del qual s'ha fet el comentari.

Per al blog:
Si tenim activat que els Usuaris puguin deixar comentaris:
Nom: per identificar a l'Usuari
e-mail: per conèixer l'e-mail des del qual s'ha fet el comentari.

Per a la tenda online:

 • Només se sol·licitaran les dades que siguin obligatoris per poder gestionar una comanda.
 • Nom i cognoms: per gestionar la comanda.
 • NIF/codi fiscal: per gestionar la comanda.
 • Adreça: per gestionar la comanda.
 • Codi Postal: per gestionar la comanda.
 • Localitat: per gestionar la comanda.
 • Província: per gestionar la comanda.
 • País: per gestionar la comanda.
 • Telèfon: per gestionar la comanda.
 • e-mail: per gestionar la comanda, poder enviar còpies de la comanda i altres comunicats relacionats amb la comanda.

Per a l'àrea privada de clients:
L'àrea de clients es tracta d'una zona privada. El responsable de Lloc web et proporcionarà un usuari i contrasenya perquè com a Usuari puguis accedir a aquest servei restringit, entenent que accepta totes les condicions legals.

Per al formulari de contacte:
Nom i cognoms: per poder respondre a la consulta.
Telèfon: per poder respondre a la consulta
e-mail: per poder respondre a la consulta

Per realitzar pagaments online:
En cas d'utilitzar targeta de crèdit o dèbit o un compte de PayPal per realitzar el pagament online d'algun servei o producte, les dades de caràcter bancari o financer de l'Usuari implicats en el pagament sempre són gestionats directament pels proveïdors que s'indiquen en l'apartat Serveis oferts per tercers. Lloc web mai tindrà accés a les dades bancàries de l'Usuari.
Addicionalment, quan visites el nostre Lloc web determinada informació s'emmagatzema automàticament per motius tècnics com l'adreça IP assignada pel teu proveïdor d'accés a Internet.

Legitimació

Gràcies al consentiment podem tractar les teves dades, sent est un requisit obligatori perquè puguis accedir de forma correcta als serveis de Lloc web.
L'usuari disposa del seu dret a l'oblit quan vulgui que totes les seves dades siguin eliminats de la nostra base de dades.

Categoria de les dades

Les dades que recopila Lloc web no són considerats dades sensibles o protegits.
Segons l'article 9.1 del nou reglament general de protecció de dades de la unió europea (RGPD) es consideren dades sensibles o protegits les dades personals que revelin:

 • L'origen ètnic o racial.
 • Les opinions polítiques.
 • Les conviccions religioses o filosòfiques.
 • La afiliació sindical.
 • El tractament de dades genètiques.
 • Dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física.
 • Dades relatives a la salut.
 • Dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física.

Només treballem amb les dades mínimes identificaries per dur a terme la nostra labor: nom, cognoms, adreça, telèfon, e-mail, NIF/codi fiscal.


Temps de conservació de les dades
Les dades del client: nom, telèfon, adreça postal, correu electrònic, etc. romandran en el nostre sistema el que legalment i tècnicament es requereixi per a l'operativa normal del Lloc web, tret que l'Usuari exerceixi el seu dret a la seva eliminació o actualització.
Normativa d'aplicació
Des del 25 de maig de 2018, Lloc web es regeix pel Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea: https://www.boe.es/doue/2016/119/l00001-00088.pdf

Mesures de seguretat
Lloc web està allotjat en els sistemes operats per Arcadina Sistemes Informàtics SL., d'ara endavant Arcadina, estan implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitar així la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat. Això tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en el RGPD.
Així mateix, Arcadina ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en aquest Lloc web. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.
Concretament, les mesures que adopta Arcadina són:

 • Connexió amb certificat SSL en el Lloc web.
 • Encriptació de les claus i contrasenyes utilitzant algorismes criptogràfics estàndard.
 • Protecció dels servidors mitjançant tallafocs, aïllament de processos, i altres mesures de seguretat estàndard.
 • Còpies de seguretat diàries distribuïdes geogràficament per garantir la continuïtat del servei en cas d'incident.

Exercicis de drets
Aquell Usuari que hagi facilitat les seves dades al Lloc web, podrà dirigir-se al titular de la web amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament el seu dret d'accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.
El mètode que ha d'utilitzar l'Usuari per comunicar-se amb al Lloc web serà mitjançant el seu compte d'e-mail registrada en el nostre servei web, o per escrit.
L'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida al Lloc web amb la referencia “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en la següent adreça:  info@imatgecm.com
Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar en virtut d'una obligació legal, fiscal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquestes finalitats en lloc de ser esborrada.

Modificació de la política de privadesa
Lloc web es reserva el dret de modificar la Política de Privadesa, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació.

Responsable del fitxer i encarregat del tractament
El responsable del fitxer de dades és el titular de Lloc web.

Serveis oferts per tercers
Per prestar serveis estrictament necessaris per al seu adequat funcionament Lloc web utilitza els següents prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privadesa:


Plugins socials
En el nostre Lloc web oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l'Usuari és membre d'una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a Lloc web.
Per tant, l'Usuari ha d'estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les seves dades personals de la respectiva xarxa social. Tant si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d'ells.
L'Usuari pots accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

Acceptació, consentiment i revocabilitat
L'Usuari declara haver estat informat de les presents condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Lloc web en la forma i per a les finalitats indicades en l'Avís Legal.
A qualsevol moment l'Usuari podrà revocar les seves dades, però sense afectar a accions ja realitzades en el passat, és a dir sense caràcter retroactiu.


POLÍTICA DE COOKIES

Desitgem informar-te que Lloc web utilitza cookies per mesurar i analitzar la navegació dels nostres usuaris.
Les cookies són uns arxius que s'instal·len en l'equip des del qual accedeixes a Lloc web amb les finalitats que es descriuen en aquesta pàgina.
Les aplicacions que utilitzem per obtenir informació de la navegació, mesurar i analitzar l'audiència són:

Aquestes aplicacions han estat desenvolupades per Google que ens presten el servei de mesurament i anàlisi de l'audiència de les nostres pàgines. Així mateix elles mateixes poden utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pots conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.
Aquestes eines no obtenen dades sobre el teu nom o cognoms ni de l'adreça postal des d'on et connectes. La informació que obtenen està relacionada amb el nombre de pàgines visites, l'idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixes, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador i l'operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.
Aquesta informació l’utilitzem per millorar les nostres pàgines, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten adaptant-les per exemple als navegadors o terminals més utilitzats.
Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador. Pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que utilitzis com a navegador: