A IMATGE CM, som conscients de l'evolució de la fotografia, de la transició a la fotografia digital, però no per això ens hem oblidat de la fotografia convencional coneguda també com a fotografia analògica, i utilitzada encara per un petit sector de simpatitzants. Per això us oferim ambdós tipus de serveis, sempre garantint la millor qualitat i professionalitat del nostre equip.

Fotografia digital

Fotografía analógica

Blanco y negro

FineArt

Álbumes digitales y servicios digitales

Escaneados

Retoque t restauración digital

Fotoacabados

Perfiles de color i calibración